Om

WHO I AM

Dette nettestedet tilhører Knut Andersen fra Steinkjer. Nettstedet er i første rekke opprettet for å glede meg selv. Disse sidene er på ingen måte noe gjenspeiling av en stor fotografisk ambisjon, men ment til å utfylle og synliggjøre en hobby som jeg har blitt glad i. Det er også en slags fotografisk cv for de som måtte ha et behov for bilder, jeg muligens kan dekke. Det er bare å ta kontakt.

Med andre ord : dette er en ren fotografisk selvdyrkelse.